Termékek
  Közösségi média
  Partnereink

  Vásárlási feltételek a kodesign.hu oldalon

  1. Szerződési feltételek alapfogalmai

  1.1. Szolgáltató adatai

  Vibi Kft.
  Székhely: 9024 Győr, Malomszéki u. 3-5.
  Telephely: 2800 Tatabánya, Köztársaság útja 44/a
  Képviseli: Németh Tibor
  Telefon: +36 96 444 600

  E-mail: info@vibi.hu; info@topkert.hu

  Adóigazgatási azonosító szám: 11120786-2-08
  Statisztikai számjele: 11120786-5246-113-08
  Cégjegyzékszám: Cg. 08-09002776 (Győr-Moson-Sopron Megyei Cégbíróság által bejegyezve) 
  Bankszámlaszám: 11737007-20574080

  1.2. A vásárló

  Aki a topkert.hu internetes felületen regisztrálja magát, és a topkert.hu szolgáltatást igénybe veszi, azaz e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol.

  1.3. A szállító adatai

  Palatrans Express Kft..

  Cím: 7100 Szekszárd, Páskum u. 2.

  MPL Logisztika

  Cím: Budapest XIII, Dunavirág út 2-6.

  Magyar Lapterjesztő ZRt.

  Cím: 1097 Budapest, Táblás u. 32.

  A Szállító tevékenységét a Vibi Kft.-vel kötött Szolgáltatási szerződés alapján végzi. A Vibi Kft. által meghatározott logisztikai központból átadott árut kiszállítja a Vibi Kft. által megadott címre, az áru ellenértékét helyette és nevében vásárlótól átveszi. A Szállító tevékenységét, az adatok tárolása, feldolgozása és kezelése tekintetében is teljes titoktartási kötelezettség mellett végzi.

  2. A kodesign.hu Szerződési Feltételeinek Célja

  2.1. Az Vibi Kft. a kodesign.hu Szerződési Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza a kodesign.hu szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, a kodesign.hu szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

  2.2. A kodesign.hu Szerződési Feltétele a Vibi Kft. és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza, magyar nyelven. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató a kodesign.hu tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.

  3. A kodesign.hu Szerződési Feltételek közzé tétele

  A kodesign.hu Szerződési Feltételeinek Vásárló által történő elfogadása a kodesign.hu-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a kodesign.hu internetes felületen regisztrálja magát. Amennyiben az utolsó belépés óta eltelt idő alatt a Webshop Szerződési Feltételei módosultak, a Vásárló a változásokról a kodesign.hu internetes felületre történő belépéskor értesülhet.

  4. A kodesign.hu Szerződési Feltételek hatálya

  A Vibi Kft. fenntartja a jogot, hogy a kodesign.hu Szerződési Feltételeit részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A kodesign.hu szerződési feltételek és annak mindenkori módosítása a közzétételkor lép hatályba. A kodesign.hu Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Vibi Kft. mint Webshop-szolgáltató a kodesign.hu webshop-szolgáltatást biztosítja.

  5. A kodesign.hu szolgáltatás területi hatálya

  A kodesign.hu az internet sajátosságai miatt a világ bármely pontjáról elérhető. A Vibi Kft. azonban kizárólag Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. Magyarország területén kívüli címre történő szállítás, tehát nem lehetséges, minden ilyen megrendelés érvénytelen.

  6. A kodesign.hu szerződés létrejötte és módosítása

  6.1. Általános jellemzők

  A Szerződés a Szolgáltató lancfureszplaza.hu internetes felületén történő regisztrációval jön létre, mely a 3. pont értelmében egyben a jelen Szerződési Feltételek elfogadását jelenti. A regisztráció a kodesign.hu webshopban való vásárlás feltétele. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában jóváhagyja és erről Szolgáltató visszaigazolást küldött a regisztráció során megadott e-mail címre.
  Az áruházban feltüntetett árak érvényes fogyasztói árak. Amennyiben azonban technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) megkeressük Önt. Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek.

  6.2. Regisztráció

  A kodesign.hu webshop-on történő megrendelés indítás előfeltétele, hogy Vásárló az oldalon a személyes adatai megadásával regisztráljon. A regisztráció adatait a Vibi Kft.. rendszerében rögzíti. Így a Vásárlónak a kodesign.hu oldalon történő újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.

  6.3. A megrendelés módosítása, törlése

  A megrendelés jóváhagyása után a megrendelés elektronikusan már nem törölhető. Amennyiben Vásárló módosítani illetve törölni szeretné megrendelését, azt az 1.1. pontban megadott elérhetőségek bármelyikén teheti meg, a visszaigazolásban megadott kiszállítás tervezett időpontját megelőző munkanapon, 8:00-ig.

  6.4. Jogi kötelezettség vállalás

  Az Vibi Kft. betart minden a Magyarország jogszabályaiban szereplő, vonatkozó kötelezettséget. Így a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet elállási joggal kapcsolatos szabályait is. Fenntartja magának a jogot azonban, hogy amennyiben egyazon regisztrációról és/vagy IP címről sorozatban kap olyan megrendeléseket, amelyek indítója folyamatosan él elállási jogával és így felmerül a gyanú, hogy valótlan megrendeléseket kezdeményező a Vásárló, úgy Szolgáltató ezen Vásárlót rendszeréből átmenetileg vagy végleg kitilthatja.

  6.5. Szállítási feltételek

  6.5.1. A kodesign.hu webshopban megrendelt összes termékre az alábbi szállítási feltételek vonatkoznak.

  6.5.2. Regisztrált felhasználóink számára az általuk megrendelt termékeket Magyarország területén belül házhoz szállíttatjuk, szállító partnerünk közreműködésével, 3-5 munkanap alatt.

  6.5.3. Szállítási címként szerepelhet a lakás, vagy akár a munkahely címe is. A szállítási cím eltérhet a számlázási címtől. Szállítási címként azt a címet érdemes megjelölni, ahol a Vevő nagy valószínűséggel tartózkodik a szállítás várható időpontjában. A rendeléskor megadott szállítási címet utólag nem lehet módosítani!

  6.5.4. Amennyiben Szállító Vevőt vagy meghatalmazottját nem találja a szállítás időpontjában a szállítási címen, úgy a szállítást Vevővel telefonon egyeztetett új időpontban megismétli.

  6.5.5. A megrendelt terméket a szállítási címen Vásárlótól eltérő meghatalmazott is átveheti. Mivel a termékek ellenértéke átvételkor fizetendő, a Vevő köteles gondoskodni arról, hogy Megbízott rendelkezzen az átvételhez szükséges összeggel.

  6.5.6. A kiszállítási díjat 100.000.- forint egyszeri rendelési érték felett a Vibi Kft. átvállalja. A 100.000.- forint alatti rendelések esetén a kiszállítási díjat Vevő viseli, ennek díját és a hozzá kapcsolódó Általános Forgalmi Adó tartalmat a megrendelésnél és a rendelés visszaigazolásában külön is feltüntetjük.

  6.5.7. A kiszállítási díj Általános Forgalmi Adó tartalmának adókulcsa és így az összege a megrendelt termékek áfa kulcsának függvényében változik. Az 1992. évi LXXIV törvény, az általános forgalmi adóról 22.§ értelmében a kiszállítási díj áfa kulcsát a számlán szereplő termékek áfa kulcsa határozza meg. "Az adó alapjába beletartoznak: a termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás teljesítéséhez járulékosan kapcsolódó költségek, még akkor is, ha azok külön megállapodáson alapulnak, így különösen az ügynöki, a bizományi, a biztosítási, a közlekedési költségek." (1992. évi LXXIV törvény / 22§ 3 (b) pont).

  6.6. Fizetési feltételek

  A topkert.hu webshopban jelenleg csak utánvétes fizetési módra van lehetőség. A megrendelt termék ellenértéke készpénzben fizetendő az átvételkor.

  6.7. Átvétel

  A Szállító a készpénz átvételéről számlát ad. A Vibi Kft. részteljesítést nem vállal, a Szállító részteljesítést nem fogadhat el. A Vásárló a megrendelés összes tételét egyben átveheti, vagy a teljes megrendelés átvételét megtagadhatja.

  7. A Vásárló jogai és kötelezettségei

  A 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet távollévők között kötött szerződésekről értelmében a Vásárlónak 8 napig jogában áll a megrendelt terméket a Szolgáltató részére hiánytalanul visszaküldeni, ám a visszaküldés költségei a Vásárlót terhelik. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. A Szolgáltató köteles az áru ellenértékét a csomag kézhezvételétől számított 30 napon belül visszajuttatni a vásárlónak. Az elállásra nyitva álló 8 munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a vásárló a csomagot átvette. A vitás esetek elkerülése végett a visszaküldött árukat tartalmazó csomag felbontásáról a Vibi Kft. felvételt készít.

  Ha a Szolgáltató a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesít, a Vásárló elállási jogának gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a Szolgáltatót terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a Szolgáltató egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.

  A Vásárló nem gyakorolhatja az elállási jogot

  a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

  b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;

  c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

  d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

  e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;

  f) szerencsejáték-szerződés esetében.

  8. Adatvédelem és adatbiztonság

  8.1. Adatvédelmi nyilatkozat

  A Vibi Kft. a topkert.hu webshop üzemeltetése során tiszteletben tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogát és mindenben a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (aktív link: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99200063.TV) rendelkezései szerint jár el. A regisztrált felhasználók adatait nem értékesíti, és nem adja ki harmadik személynek, kivételt képez ez alól a kiszállításhoz szükséges adatok átadása szállító részére.

  8.2. A Vásárló azonosításához szükséges adatok

  A topkert.hu webshop szolgáltatás igénybevételéhez szükséges topkert.hu internetes felületen történő regisztráció során a Szolgáltató a Vásárló azonosításához az alábbi adatokat rögzíti a Vásárlóról.

  Név
  e-mail cím
  Számlázási cím
  Szállítási cím
  Telefonszám

  A regisztrációval a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy adatait Szolgáltató kezelje, a megrendelések kiszállításához szükséges adatokat a Szállítónak, illetve a Szállító megbízottjának átadja. A megrendelések teljesítése érdekében a Szolgáltató az alábbi adatokat adja át a Szállító részére.

  Név
  Szállítási cím
  Telefonszám
  A megrendelés összege az esetleges szállítási díjjal együtt
  Megrendelés száma

  Szállító illetve Megbízottja ezeket az adatokat szigorúan bizalmasan, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kezeli, és a kézbesítés után azokat az Vibi Kft. részére visszaszolgáltatja, illetve megsemmisíti.

  8.3. Személyes adatok módosítása

  Vásárló a megadott személyes adatait a www.kodesign.hu oldalon bármikor módosíthatja.

  8.4. A regisztráció törlése

  Vásárló a regisztrációját a topkert.hu oldalon vagy az info@vibi.hu e-mail címen bármikor törölheti.

  9. Garancia, szavatosság

  Szolgáltató betart minden, a Magyar Köztársaság jogszabályaiban előírt jótállási és garanciális kötelezettséget és ezt a Beszállítóival is betartatja. A különböző termékekre más-más garanciális és jótállási idők vonatkozhatnak. A megrendelt áru kiszállításakor az érvényesített jótállási jegyet a Szállító adja át a Vásárlónak. Ennek megőrzéséről a Vásárló gondoskodik. Adott termékkel kapcsolatos garanciális igény érvényesítésével kapcsolatban a Vásárló a Szolgáltató ügyfélszolgálatát az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségek egyikén érheti el.

  Kosárba

  Kosárba helyezve

  Betöltés...

  ...
  Hiba

  Sikertelen művelet

  Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.